bạch kiến huy 382 02/10/2013 17:13
Dòng Máu Lạc Hồng lyrics:
Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm
Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình
Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên
Nguyện ôm bao đời đất mẹ.

Nhịp trống hào hùng, mãi còn vang
Bao lớp người đi ra nơi biên... [Xem thêm...]
Dòng Máu Lạc Hồng - Trần Ngọc Duy
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)